מפת התמצאות

מעמותה | חדרי עבודה ותצוגה, חנות ספרי אומן

חדרים 0.1-0.7. על מעמותה

מעמותה | חדר סאונד

חדר 0.8. על מעמותה

מאחורי החומה | תערוכה הסטורית

חדרים 1.1-1.2

גלריה קטנה

חדר 1.3

מבואת כניסה

חדר 1.4

גלריה מרכזית

חדרים 1.5-1.7

אולם קולנוע

חדר 1.8.

פיקו

חדר 1.11

סדנת עבודה

חדר 1.15

חדרי לימוד

חדרים 2.1-2.7, 2.10-2.11

 

משרדי בצלאל

חדרים 2.8. על בצלאל בהנסן

 

 

המיזם לקולנוע וטלוויזיה ירושלים

מנהלת הבית

מרפסת חזיתית

מעבדת אלקטרוניקה

חדר 2.13

כיתת מחשבים

חדר 2.15

מעבדת ייצור דיגיטלי

חדר 2.22. על המעבדה

עליית הגג הגדולה

חדר 3.1

עליית הגג הקטנה

חדר 3.2.

ערב רב

חדר 3.3. על ערב רב

משק עפאים, לשעבר בית הרופא

מבנה המכבסה

חדרי הבידוד

בורות המים

מגדלי שירותים

מבנה הדיר

חדר הרופא

החצר האחורית