ארועים ותערוכות

סדרת הרצאות פתוחה לקהל המציבה שאלות אתיות העולות בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית המהירה של זמננו.

בתכנית:

16.5 – מדע רווי מידע
ד"ר ישראל בלפר
מרצה בתכנית הבינתחומית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן

23.5 – שימוש ברובוטים בשדה הקרב: מי נותן את הדין?
פרופ' יובל שני
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מרכז פדרמן לחקר הסייבר והמכון הישראלי לדמוקרטיה

30.5 – מיהי מלכת זכויות האדם בעולם הדיגיטלי ומדוע זה כל כך חשוב?
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר
מרכז פדרמן לחקר הסייבר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה