ארועים ותערוכות

תכנית התואר השני לעיצוב אורבני מתכבדת ומתרגשת להזמינכם להגשות סוף הסמסטר של שנה א' ו-ב' בתכנית.
ההגשות יערכו בשני מושבים, בהם יציגו במקביל הסטודנטים של סטודיו "מרחב מרושת" ו"עיר-פרוור" את עבודתם המסכמת לסמסטר, בנוכחות מנחים ואורחים.

מושב ראשון 10:00-13:30 מרחב מרושת | אגן הניקוז איילון

מנחות: אדר' עדי אסיף, אדר' יעל המרמן סולר וד"ר אדר' אלס ורבקל

מושב שני 14:30-19:00 עיר פרוור | מקרה בוחן יבנה

מנחים: אדר' דניאלה פוסק ואדר' אורי שלום

לעמוד האירוע בפייסבוק