ארועים ותערוכות

במשך עשורים למדו האדריכלים לעסוק במופשט, להימנע מקישוט, לעסוק בקומפוזיציה, לכתוב אלגוריתם, ובעיקר- להתרחק מהחומר. שני עשורים לאחר כניסת המחשב לעולם העיצוב, אנו עוברים מהוירטואלילקראפט הדיגיטלי – לעיסוק בחומריות, באורנמט, בשיטות ייצור ובעולמות צורניים מגוונים. ההרצאה תעסוק באופן שבו מחקר חומרי משמש כיסוד לעשייה עיצובית במחקר, בהוראה ובעולם המקצועי, תוך התמקדות בעבודת התזה המתארת שיטת ייצור חדשנית בחומרים מרוכבים לאדריכלות, וסקירת פרויקטים נוספים.

אריאל בלונדר היא אדריכלית, המשלבת עבודה אקדמית יחד עם עשיה מקצועית מגוונת אשר נעה מתכנון אדריכלי, מרחבי חוץ ועד לעיצוב סביבות תוכן, פיתוחים טקסטיליים ועוד. מלמדת בתואר השני לעיצוב תעשייתי בבצלאל, ועוסקת במסגרת ההוראה והמחקר בקראפט דיגיטלי : הקשר שבין הוירטואלי הדיגיטלי לחומרי, בכלי עיצוב דיגיטליים ואמצעי ייצור ממוחשבים ובפיתוח חומרי.