ארועים ותערוכות

הכנס "התחדשות עירונית – למה ולמי? היבטים חברתיים בתכנון" יעסוק באפשרויות שונות לבצע התחדשות עירונית בראייה חברתית, באופן שהתושבים הקיימים יוכלו ליהנות מיתרונותיה, כמו גם תושבים חדשים מכל שכבות האוכלוסייה.

הכנס ייפתח בהרצאת אורח של אדריכל פרופ' פיליפ מיסלוויץ מן האוניברסיטה הטכנית של ברלין. פרופ' מיסלוויץ יציג גישות חברתיות להתחדשות עירונית ודרכי התמודדות עם הבעיות העולות בפרויקטים אלה בארצות שונות בעולם. לאחר מכן, תציג אדריכלית ד"ר יעל פדן מעמותת 'במקום' דו"ח שכותרתו: "התחדשות עירונית – היבטים חברתיים בתכנון". הדו"ח סוקר את מסלולי ההתחדשות העירונית הקיימים בישראל, בוחן מקרים מארצות אחרות, וממליץ על דרכים לביצוע התחדשות עירונית בראייה חברתית. הצגת הדו"ח תלווה בדיון שייערך על ידי פאנל של מוזמנים בשיתוף הקהל.

בחלק השלישי יציגו סטודנטים מן התכנית ללימודי תואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל פרויקטים שעוסקים בהתחדשות עירונית. בנוסף, יציגו סטודנטים מן התכנית לתואר ראשון בארכיטקטורה בבצלאל פרויקט שנעשה במסגרת "מראה מקום": מרכז שכונתי לתכנון אזרחי ופדגוגיה אורבנית.