ארועים ותערוכות

מיטאפ 9 של קהילתJerusML: אסתטיקה ניורו-פסיכדלית – למידה עמוקה עבור מכונות יצירתיות

טכנולוגית למידה עמוקה ורשתות נוירונים גנרטיביות אך החלו את עידן המכונות היצירתיות. ד"ר איל גרוס יסקור את החידושים האחרונים שבחזית הטכנולוגיה של למידה עמוקה בעיבוד תמונה, חילול טקסט, עיצוב, יצירתיות ואומנות. בהמשך הערב, יבצע גרוס הדגמות חיות של אומנות מחוללת מחשב ונדון במיקומו של האומן האנושי בעידן המכונות היצירתיות