ארועים ותערוכות

הרצאתו של סרג׳יו אדלשטיין, מנהל ואוצר ראשי, המרכז לאמנות עכשווית, על  20 שנות פעילות המרכז. במסגרת הרצאתו יציג את התפתחותו מהתארגנות פרטיזנית לקידום ווידאו ומיצג למוסד מוביל בארץ ומוערך בעולם.

ההרצאה מתקיימת במסגרת "מקוללות" – סדרת הרצאות בביקורת אמנות, מגדר והגזעה, של תכנית התואר השני במדיניות ותיאוריה של האמנויות בצלאל.

התמונה מתוך תערוכה חדשה של טרבור פגלן – Behold These Glorious Times!