ארועים ותערוכות

הרצאה של הבמאי תומר הימן, על קולנוע אישי חברתי פוליטי-הסתכלות פרספקטיבית על 15 שנות יצירה דוקומנטרית.
אחרי 15 שנים של עשייה דוקומנטרית אינטנסיבית, חוזר הבמאי תומר היימן לסצנות משמעותיות בקריירה שלו שמתעסקות במגדר. היימן בוחן עם הצופים ומהרהר דרך משקפי  הזמן בחומרים אלו. איך האישי הפך לפוליטי ולהיפך, איך הפוליטי הפך לאישי. כיצד תופעות שהיו בשוליים החברתיים של ישראל הפכו להיות חלק מהזרם המיינסטרימי, והאם הסצנות עומדות במבחן הזמן נוכח השינויים שחלו בחברה הישראלית.
השנים שעברו מאופיינות בשני תהליכים שלפעמים נראה שהם סותרים זה את זה. ישראל שנת 2017 פתוחה יותר וסצנות שלפני 15 שנה היה בהם משהו מתריס, מהפכני וחתרני, נראים היום כחלק מהזרם והשיח המרכזי אך בד בבד ישראל 2017  גם חוזרת לשמרנות של הקהל ושל מקבלי ההחלטות וסצנות שנראו אז על המסך נחוות באותה עוצמה ואולי אפילו יותר, כחריגות ואף מעוררות ביקורת.
תומר יקרין קטעים מתוך היצירות הבאות: "תומר והשרוטים", "בובות של נייר", "אי שוט מי לאב", "למלכה אין כתר", "מי יאהב אותי עכשיו" והצצה לסרטו החדש "יונתן אגסי הציל את חיי".

צילום תומר הימן:  Mari Laukkanen