ארועים ותערוכות

באירוע המפגיש בין עולמות האקדמיה והתכנון העירוני סביב שאלת הרכב האוטונומי.

אדר' אריאל נוימן, מ-MIT Media Lab, ישוחח על תהליכי מחקר ופיתוח המקודמים במוסד כיום ועל ההיבטים החברתיים, כלכליים וסביבתיים הצפויים של התחבורה האוטונומית. לצידו, עלמא צור-רביבו, מתכננת בכירה ביחידה לתכנון אסטרטגי עיריית ת"א-יפו, תשוחח על תובנות מיוזמת קרן בלומברג ומכון אספן על ערים בעידן הרכב האוטונומי: מדוע ערים צריכות כבר להיערך לכניסתו של הרכב האוטונומי, מה ההזדמנויות הגדולות והאיומים ומהם הכלים שעומדים לרשותנו שבאמצעותם נוכל לעצב את התהליך לטובת העיר ומערכת התחבורה.

פרטים נוספים באירוע בדף הפייסבוק.

 

© 2017 Bloomberg Philanthropies