ארועים ותערוכות

תכנית המתאר לעיר באר שבע היתה תכנית המתאר הכוללנית הראשונה שהוציא מינהל התכנון למכרז, בסוף 2010. גיבוש הכללים והעקרונות לעריכת תכנית כוללנית בכלל, נעשה תוך כדי תנועה והתאמה לבאר שבע בפרט. בבסיסה של תכנית זו- הקריאה לריכוז המאמץ העיקרי של פיתוח באר שבע פנימה, בשכונות הוותיקות ובעיר העתיקה, באיחוי נתקים ובהעלאת איכות המרחב העירוני, תחת התפשטות אל השטחים הפתוחים המקיפים אותה.

העיר תוכננה במהלך חייה המודרניים כאוסף של שכונות מנותקות זו מזו וממרכזה, והתכנית מניחה עקרונות לאיחוי הנתקים, יצירת רשת רחובות רצופה, מותאמת אקלים, מוצלת, ובה מגוון פעילויות, עדיפות לתחבורה ציבורית ולהולכי-רגל על חשבון הרכב הפרטי, ומערך טיילות ושבילי אופניים המשכיים, מבוססי ניקוז טבעי.

אירוע זה יעסוק בשאלת גבולות תכנוניים – גבולות פיזיים של עיר, וגבולות היכולת לתכנן – תוך התבססות על תכנית מתאר באר-שבע כמשל וכדוגמא ספציפית.

אורחים:

אדר' רועי לביא | Roy Lavi, Architect
אדר' נוף ליאור לווינגר | Leor Lovinger, Landscape Architect
אדר' לינור לנקין | Lenore Lankin, Architect

לעמוד האירוע בפייסבוק