ארועים ותערוכות

תערוכת הבוגרים ״פיגומים״ מתבוננת בתחומי המחקר של כ-35 בוגרי התכנית ומבקשת לשרטט דרכם תמונת מצב עכשווית של העולם שאחרי רצף המהפכות הטכנולוגיות, האידיאולוגיות והחברתיות שפקדו אותו והכוחות החדשים שמערערים את סדריו, ולהציע דרך נקודת המבט של המעצב פיגומים להרכבתו מחדש.

אלה מקוטלגים דרך חמישה פרקים המסמנים את איזורי המחלוקת – ׳התרבות׳, וכשלונה בהבניית זהויות קולקטיביות וערכים הדדיים; ׳המפעל׳, והשינויים המתהווים במנגנוני הייצור ובביזור הכוח אל הפרט והקבוצה; ׳הקהילה׳, אשר מאבדת את ביסוסה ככזו הנוצרת סביב קרבה פיזית, מסורות ותרבות משותפת, ומתארגנת מחדש כקבוצות בעלות אינטרס משותף; ׳המשתמש׳, אשר מחפש להגדיר מחדש את ערכו אל מול תרבות צרכנית מתגברת, קהילתיות שבירה וחידושים טכנולוגיים המופיעים בקצב מבהיל וללא הזדמנות לבחינה וביקורת; ׳העיר׳, הוירטואלית והפיזית, היא נייר הלקמוס עליו נחשפות התופעות וצורות החיים החדשות. בהכילה את המסורת ואת החדשנות גם יחד, היא עדות להתנגשות הפרדיגמות האופיינית היום.