ארועים ותערוכות

השיחה תעסוק בפרויקט מחקר אשר סובב סביב השאלה אם תיתכן באמנויות המסך סוגסטיה ממשית של מגע, בלא שמתקיים מגע ישיר בין היצירה לבין עורו של הצופה. אם זו תיתכן, האם ניתן להראות באמנויות המסך בעשורים האחרונים חתירה גוברת לסוגסטיה "הפטית" מסוג זה, וכיצד ניתן להבינה? האם ניתן להבין את העיסוק ההולך וגובר במגע, במרקם ובעור, על רקע היותו של העור — מלבד מעטפת מגוננת — גם אתר מובהק לסימון הגוף כאחר, כזר, כחשוף?

מחקר זה מדלג אפוא בין איפיון החוויה של צופה יחיד לבין סימון מגמה נרחבת ודיון בה במונחים היסטוריים-תרבותיים. בשיחתי אציג בעיקר את מהלך המחשבה אשר הניע את הפרויקט, ואת שבילי המחקר המתפצלים העשויים להוביל, בסופו של דבר, אל סיום מעניין לסיפור.

ד"ר חוה אלדובי היא חברת סגל במחלקה לספרות, לשון ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה, ומנהלת אמנותית של הגלריה באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. מחקרה עוסק באמנויות המסך: בעיקר וידאו ארט וקולנוע ניסיוני, מנקודת מוצא פנומנולוגית המתמקדת במתרחש במפגש בין צופה ליצירה, בעיקר בהיבט הגופני-חושי (או חושני…). העניין בהיבט זה של החוויה האסתטית הוביל אותה לאחרונה לשיתוף פעולה עם חוקר המוח האיטלקי וויטוריו גאלזה (Vittorio Gallese), בתחום מחקר צעיר יחסית הנקרא נוירו-אסתטיקה.

לעמוד האירוע בפייסבוק