ארועים ותערוכות

“אוצרות פתוחת קצה”– Colloquium #6

דלית מתתיהו היא אוצרת במוזיאון תל אביב. בליבה של השיחה איתה, תהליכים אוצרותיים שראשיתם יריית פתיחה ספרותית וזניחת מלחמת המדיומים שידע הדיאלוג העתיק והמתמשך בים ספרות לאמנות. דרך שני מקרי מבחן/שתי תערוכות ("מובי דיק" ו"התלוש") תצייר גלית את נקודות המגע וההתכווננות הזהות של המילולי והחזותי, את הצעות המבט הההדדיות שחולקים המדיומים, כמו גם את בדידותם ואזלת ידם המשותפת.

סדרת הרצאות בתמיכתו הנדיבה של מתי ברודו

דימוי: מורן שוב, כעלה נידף, 2012.