ארועים ותערוכות

17:00 – 18:00


יוסי שושן, 

אדריכל ומתכנן ערים, מייסד ובעלים 'סטודיו סטרוקטורה'

בוגר לימודי תואר ראשון באדריכלות מהטכניון, ולימודי תואר שני באדריכלות באוניברסיטת

תל אביב ומחקר בשיתוף עם אוניברסיטת פוליטקניקו דה מדריד בספרד ESTAM

בהרצאה יוצגו שלושה פרויקטים פרי סטודיו סטרוקטורה בפרוגרמות שונות וקני מידה

שונים ) 3 X 3 X 3 (. חוט השני השוזר את כל שלוש הפרויקטים הוא האדריכלות כמקדמת

נושא של איחוי חברתי בפנים שונים של החברה בישראל מצוקה כלכלית, רקמה

משפחתית מפורקת ומשבר בריאות במשפחה. בהרצאה יוצג כיצד בנוסף לפן הטכני של

טיפול בכל אחת מהמצוקות, לאדריכלות יש את היכולת לתרום להאצת האיחוי.