ארועים ותערוכות

העיר הים התיכונית המודרנית התפתחה בקונטקסט רב סתירות, מחד גיסא כחלק ממורשת קלאסית וורנקולרית שהתגבשה במשך אלפי שנים, ומאידך גיסא, בתוך תרבות מודרנית ומודרנית מאוחרת שהדגישה את תקפותם של ממדים אוניברסאליים טכנולוגיים ותעשייתיים. סתירות כאלה התגלעו גם בזירה הארץ ישראלית והישראלית.

מטרת הכנס היא לבחון את הרלוונטיות של ההקשר התרבותי והגיאוגרפי הים תיכוני ואת השפעותיו על דמותו של המרחב הארכיטקטוני והאורבני המקומי. ההרצאות ידונו בשלושה נושאים רחבים: תרבויות ותרבויות שכנגד במרחב הים תיכוני, מרחבים ים תיכוניים מסורתיים, ומרחבים ים תיכוניים מודרניים.
המרצים בכנס:

פרופ' דוד אוחנה-אוניברסטת בן־גוריון

פרופ' אדו פרנקיני-הפוליטכניקום של מילנו

פרופ' פדרו גרסיה-אוניברסיטת ליסבון

גב' אבירמה גולן – המרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית בבת ים

ד"ר עוזי אלידע- אוניברסיטת חיפה

ד"ר אריה קיזל -אוניברסיטת חיפה

אביטל בר־ישי ובלו־סימיון פיינרו

האדריכלית שירה נוי – בצלאל

האדריכל ד"ר אלס ורבקל- בצלאל

האדריכל ד"ר יוסי קליין- בצלאל