הקרנת הסרט לבנטינית

הקרנת הסרט לבנטינית

יום שבת – 15.6
20:30