מפגש עם אוצרי שבוע העיצוב

מפגש עם אוצרי שבוע העיצוב

יום ראשון – 16.6
16:30-17:30