מפגש עם אוצרי שבוע העיצוב

מפגש עם אוצרי שבוע העיצוב

יום רביעי – 19.6
16:30-17:30