דיירי הבית

HANSEN FABLAB

FabLab (קיצור של Fabrication Laboratory) מעבדת ייצור באמצעים מתקדמים.