מפגש עם אוצרי שבוע העיצוב

מפגש עם אוצרי שבוע העיצוב

יום שני – 17.6
16:30-17:30