ארועים ותערוכות

 

על תחביר ומערכות הקשרים

בועז ארד – אמן, מרצה בבצלאל ובמדרשה לאמנות. מאז 2009 אוצר את הגלריה של המדרשה בירקון 19.
ההרצאה תנסה לגעת במאפייני השנוים שעובר עולם האמנות בעשור האחרון.

האינטרנט שינה את מעמדו של הגריד ופתח מגוון אפשרויות במקביל לתנועה הליניארית.     השפעתו על המציאות הינה חובקת עולם והוא מחייב אותנו ליצירה של תפיסות צורניות חדשות שנובעות מהשינוי בתפיסה המרחבית. אפשר להבחין ביחס חדש לתחביר ולמערכות הקשרים.

הופעת מגוון אפיקי תקשורת חדשים, מחייבת  בדיקה של תפקידה של האמנות ככלי בקורתי ושל העמדה שלה מול הפוליטי. מתחייבת גם תהיה על תפקידה של האמנות ועל הצורך בייצור משמעות. ניגע בצורך בריענון השפה בה משתמש עולם האמנות, ביצירה של נקודות מבט חדשות ובדרישה לתנועה מתמדת.

דימוי: העבודות ״ליהי״ ו״אלעד״ מתוך התערוכה יאבאלה של תכלת רם בשיתוף עם ליהי תורג'מן ואלעד לרום. גלריה הירקון 19, 2017