ארועים ותערוכות

האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, בית הספר להנדסה באונ׳ העברית, וחברת Google מתכבדים להזמינך ל-Digital Pulse, כנס ותערוכה בנושא אמנות, עיצוב וטכנולוגיה

Digital Pulse לא מכוונת רק לניטור הדופק של העולם הדיגיטלי, אלא גם לקשור בין ההתקדמות של הטכנולוגיה הדיגיטלית למימוש של הצרכים האנושיים העמוקים ביותר. בכנס ובתערוכה נציג קבוצה נבחרת של פרויקטים הבוחנים את היחסים בין high-tech ו-low-tech; בין הווירטואלי לבין הפיזי; בין האורגני לבין סינתטי; ובין בני אדם למכונות.

תכנית הכנס:

17:00  דברי פתיחה: ד״ר יובל קרניאל, רקטור בצלאל.  ופתיחת הכנס בשני מסלולים
מסלול פיזי – דוברים: ארכ׳ אריאל בלונדר, נעם דובר, ד״ר רומי מיקולינסקי, ליאת סגל
מסלול דיגיטלי – דוברים: ד״ר ליאור זלמנסון, אורי סוכרי, ד״ר מיכאל פינק, ד״ר מרק שובמן

18:30  פתיחת התערוכה וסיור

19:30 פאצ׳ה קוצ׳ה – עיצוב, אמנות וטכנולוגיה
20:00  עדכון מערך המחקר ותכנית הלימודים בבצלאל בעידן המהפכה הטכנולוגית
דוברים: דני בייקון וד״ר יואב פרידמן
21:00 חוגגים עשור לתכנית המשולבת בעיצוב וטכנולוגיה

לעמוד האירוע בפייסבוק