ארועים ותערוכות

בפעם הראשונה בירושלים, יתקיים מייקתון החלל הראשון לנוער.

במייקתון – מרתון-מייקיניג בן 10 שעות אשר יופק וינוהל ע״י PICO Kids, ישתתפו כ־120 תלמידי בתי ספר מובילים מירושלים בניסיון למצוא פתרון לאתגרי הקמת מושבה אנושית על מאדים – הכוכב האדום. לאחר מיפוי אתגרים וקשיי התיישבות וקיום על ידי צוותים מומחים, יבחרו חמישה פרויקטים שיתוכננו, ימודלו, יעוצבו ויוצרו על ידי משתתפי HABITAT SPACE PICO .בסיום המייקתון יוכרזו הקבוצות המצטיינות אשר יזכו בפרס.
מטרת האירוע היא ליצור חיבור ודיאלוג, בלתי אמצעי, בין נערים ונערות מרקע שונה בירושלים ולפתח את החשיבה העיצובית, המדעית, היצרנית והחברתית שלהם. הרעיון הוא לאחד אותם, כדור העתיד של ירושלים, במיזם שתכליתו לפתור אתגרים הקשורים בעתיד האנושות – בקיום אנושי בסיסי בתנאים השונים מאלו של כדור הארץ שלנו.